banner
 
Yichang to Chongqing || Shanghai to Chongqing
 4 Days/3 Night Yangtze (Chongqing to Yichang)
century diamond ship

Ship: Century Diamond
Cruise Itinerary: Chongqing, Fengdu, Qutang Gorge, Wu Gorge, Lesser Three Gorges, Xiling Gorge, Mao Ping, Three Gorges Dam, Yichang

Pricing from:

High Season Shoulder Season more info
fr.CNY 4080 fr.CNY 3611

 4 Days/3 Night Yangtze (Chongqing to Yichang)
Ship: Century Sky
Cruise Itinerary: Chongqing, Fengdu, Qutang Gorge, Wu Gorge, Lesser Three Gorges, Xiling Gorge , Mao Ping, Three Gorges Dam, Yichang

Pricing from:

High Season Shoulder Season more info
fr.CNY 4080 fr.CNY 3611


 
 4 Days/3 Night Yangtze (Chongqing to Yichang)
century star ship

Ship: Century Star
Cruise Itinerary: Chongqing, Snowy Jade Cave, Qutang Gorge, Wu Gorge, Shennong Stream, Xiling Gorge, Mao Ping, Three Gorges Dam, Yichang

Pricing from:

High Season Shoulder Season more info
fr.CNY 3611 fr.CNY 3276


 
 4 Days/3 Night Yangtze (Chongqing to Yichang)
Ship: Century Sun
Cruise Itinerary: Chongqing, Snowy Jade Cave/Fengdu, Qutang Gorge, Wu Gorge, Shennong Stream, Xiling Gorge, Mao Ping, Three Gorges Dam, Yichang

Pricing from:

High Season Shoulder Season more info
fr.CNY 4080 fr.CNY 3611


 
 4 Days/3 Night Yangtze (Chongqing to Yichang)

Ship: East King
Cruise Itinerary: Chongqing, Fengdu(Ghost City), Wushan(Lesser Three Gorges), Three Gorges Dam, Yichang

Pricing from:

High Season
Shoulder Season more info
Request for Rate Request for Rate 
 4 Days/3 Night Yangtze (Chongqing to Yichang)
President NO.1

President No.1
starstarstarstarstar
Ship: President No.1
Cruise Itinerary: Chongqing, Fengdu, Qutang Gorge, Wu Gorge, Shennong Stream, Xiling Gorge, Three Gorges Dam, Yichang

Pricing from:

High Season
Shoulder Season more info
fr.CNY 2941 fr.CNY 2740

 
 4 Days/3 Night Yangtze (Chongqing to Yichang)

Ship:
President No.2
Cruise Itinerary: Chongqing, Fengdu, Qutang Gorge, Wu Gorge, Shennong Stream, Xiling Gorge, Three Gorges Dam, Yichang

Pricing from:

High Season
Shoulder Season more info
fr.CNY 2740 fr.CNY 2472


 
 4 Days/3 Night Yangtze (Chongqing to Yichang)
Ship: President Prime
Cruise Itinerary: Yichang, Three Gorges Dam, Xiling Gorge, Shennong Stream, Wu Gorge, Qutang Gorge, Fengdu Ghost City, Chongqing

Pricing from:

High Season Shoulder Season more info
fr.CNY 3142 fr.CNY 2875


 
 4 Days/3 Night Yangtze (Chongqing to Yichang)
Splendid China

Splendid China

starstarstarstar
Ship: Splendid China
Cruise Itinerary: Chongqing, Fengdu, Qutang Gorge, Wu Gorge, Shennong Stream, Xiling Gorge, Three Gorges Dam, Yichang

Pricing from:

High Season
Shoulder Season more info
fr.CNY 2740 fr.CNY 2472

 
 4 Days/3 Night Yangtze (Chongqing to Yichang)
Victoria Anna Ship

Victoria Anna

starstarstarstarstar
Ship: Victoria Anna
Cruise Itinerary: Chongqing, Fengdu/Snowy Jade Cave, Qutang Gorge/Wu Gorge, Small Three Gorges /Shennong Stream, Three Gorges Dam, Yichang

Pricing from:

High Season
Shoulder Season more info
fr.CNY 3946 fr.CNY 3545
 
 4 Days/3 Night Yangtze (Chongqing to Yichang)
Ship: Victoria Empress
Cruise Itinerary: Chongqing, Fengdu/Snowy Jade Cave, Qutang Gorge/Wu Gorge, Small Three Gorges /Shennong Stream, Three Gorges Dam, Yichang

Pricing from:

High Season
Shoulder Season more info
fr.CNY 3678 fr.CNY 3209

 
 4 Days/3 Night Yangtze (Chongqing to Yichang)
Ship: Victoria Jenna
Cruise Itinerary: Chongqing, Fengdu/Shibaozhai/Wanzhou, Qutang Gorge/Wu Gorge, Small Three Gorges/Shennong Stream, Three Gorges Dam, Yichang

Pricing from:

High Season Shoulder Season more info
fr.CNY 4080 fr.CNY 3745


 
 4 Days/3 Night Yangtze (Chongqing to Yichang)
Ship: Victoria Katarina
Cruise Itinerary: Chongqing, Fengdu/Snowy Jade Cave, Qutang Gorge/Wu Gorge, Small Three Gorges /Shennong Stream, Three Gorges Dam, Yichang

Pricing from:

High Season
Shoulder Season more info
fr.CNY 3946 fr.CNY 3545

 
 4 Days/3 Night Yangtze (Chongqing to Yichang)
Ship: Victoria Lianna
Cruise Itinerary: Chongqing, Snowy Jade Cave/Fengdu, Qutang Gorge/Wu Gorge, Small Three Gorges/Shennong Stream, Three Gorges Dam, Yichang

Pricing from:

High Season Shoulder Season more info
fr.CNY 3946 fr.CNY 3545


 
 4 Days/3 Night Yangtze (Chongqing to Yichang)
Ship: Victoria Selina
Cruise Itinerary: Chongqing, Fengdu/Snowy Jade Cave, Qutang Gorge/Wu Gorge, Small Three Gorges /Shennong Stream, Three Gorges Dam, Yichang

Pricing from:

High Season Shoulder Season more info
fr.CNY 3946 fr.CNY 3545


 
 4 Days/3 Night Yangtze (Chongqing to Yichang)
Ship: Yangtze Explore
Cruise Itinerary: Chongqing, Fengdu, Qutang Gorge, Wu Gorge, Shennong Stream, Xiling Gorge, Three Gorges Dam, Yichang

Pricing from:

High Season
Shoulder Season more info
fr.CNY 9038 fr.CNY 6492


 
 4 Days/3 Night Yangtze (Chongqing to Yichang)
Ship:Yangtze Paradise
Cruise Itinerary: Chongqing, Fengdu, Qutang Gorge, Wu Gorge, Shennong Stream, Xiling Gorge, Three Gorges Dam, Yichang

Pricing from:

High Season
Shoulder Season more info
fr.CNY 2740 fr.CNY 2442