banner
 
Chongqing to Yichang || Chongqing to Shanghai
 
 5 Days/4 Night Yangtze (Yichang to Chongqing)
century diamond ship

Ship: Century Diamond
Cruise Itinerary:Yichang, Three Gorges Dam, Xiling Gorge, Wu Gorge, Lesser Three Gorges, Qutang Gorge, Fengdu, Chongqing

Pricing from:

High Season Shoulder Season more info
fr.CNY 4080 fr.CNY 3611


 
 5 Days/4 Night Yangtze (Yichang to Chongqing)
century sky ship

Ship: Century Sky
Cruise Itinerary: Yichang, Three Gorges Dam, Xiling Gorge, Wu Gorge, Lesser Three Gorges, Qutang Gorge, Fengdu, Chongqing

Pricing from:

High Season Shoulder Season more info
fr.CNY 4080 fr.CNY 3611


 
 5 Days/4 Night Yangtze (Yichang to Chongqing)
Ship: Century Star
Cruise Itinerary: Yichang, Three Gorges Dam, Xiling Gorge, Wu Gorge, Lesser Three Gorges, Qutang Gorge, Snowy Jade Cave, Chongqing

Pricing from:

High Season Shoulder Season more info
fr.CNY 3611 fr.CNY 3276


 
 5 Days/4 Night Yangtze (Yichang to Chongqing)
Ship: Century Sun
Cruise Itinerary: Yichang, Three Gorges Dam, Xiling Gorge, Wu Gorge, Lesser Three Gorges, Qutang Gorge, Snowy Jade Cave, Chongqing

Pricing from:

High Season Shoulder Season more info
fr.CNY 4080 fr.CNY 3611


 
 5 Days/4 Night Yangtze (Yichang to Chongqing)

Ship: East King
Cruise Itinerary: Yichang, Three Gorges Dam, Xiling Gorge, Shennong Stream, Wu Gorge, Qutang Gorge, Shibaozhai, Chongqing

Pricing from:

High Season
Shoulder Season more info
Request for Rate Request for Rate

 
 5 Days/4 Night Yangtze (Yichang to Chongqing)
President NO.1

President No.1
starstarstarstarstar
Ship: President No.1
Cruise Itinerary: Yichang, Three Gorges Dam, Xiling Gorge, Shennong Stream, Wu Gorge, Qutang Gorge, Fengdu, Chongqing

Pricing from:

High Season
Shoulder Season more info
fr.CNY 2941 fr.CNY 2740

 
 5 Days/4 Night Yangtze (Yichang to Chongqing)
Ship: President No.2
Cruise Itinerary: Yichang, Three Gorges Dam, Xiling Gorge, Shennong Stream, Wu Gorge, Qutang Gorge, Fengdu, Chongqing

Pricing from:

High Season
Shoulder Season more info
fr.CNY 2740 fr.CNY 2472

 
 5 Days/4 Night Yangtze (Yichang to Chongqing)
Ship: President Prime
Cruise Itinerary: Yichang, Three Gorges Dam, Xiling Gorge, Shennong Stream, Wu Gorge, Qutang Gorge, Fengdu Ghost City, Chongqing

Pricing from:

High Season Shoulder Season more info
fr.CNY 3142 fr.CNY 2875


 
 5 Days/4 Night Yangtze (Yichang to Chongqing)
Splendid China

Splendid China

starstarstarstar
Ship: Splendid China
Cruise Itinerary: Yichang, Three Gorges Dam, Xiling Gorge, Shennong Stream, Wu Gorge, Qutang Gorge, Fengdu, Chongqing

Pricing from:

High Season
Shoulder Season more info
fr.CNY 2740 fr.CNY 2472

 
 5 Days/4 Night Yangtze (Yichang to Chongqing)
Victoria Anna Ship

Victoria Anna

starstarstarstarstar
Ship: Victoria Anna
Cruise Itinerary: Yichang, Three Gorges Dam, Xiling Gorge, Small Three Gorges/Shennong Stream, Wu Gorge/Qutang Gorge, Snowy Jade Cave/Fengdu , Chongqing

Pricing from:

High Season
Shoulder Season more info
fr.CNY 3678 fr.CNY 3343

 
 5 Days/4 Night Yangtze (Yichang to Chongqing)
Ship: Victoria Empress
Cruise Itinerary: Yichang, Three Gorges Dam, Xiling Gorge, Small Three Gorges/Shennong Stream, Wu Gorge/Qutang Gorge, Snowy Jade Cave/Fengdu , Chongqing

Pricing from:

High Season
Shoulder Season more info
fr.CNY 3343 fr.CNY 2941


 
 5 Days/4 Night Yangtze (Yichang to Chongqing)
Ship: Victoria Jenna
Cruise Itinerary: Yichang, Three Gorges Dam, Xiling Gorge, Small Three Gorges/Shennong Stream, Qutang Gorge/Wu Gorge, Fengdu/Shibaozhai/Wanzhou, Chongqing

Pricing from:

High Season Shoulder Season more info
fr.CNY 3745 fr.CNY 3410


 
 5 Days/4 Night Yangtze (Yichang to Chongqing)
Ship: Victoria Katarina
Cruise Itinerary: Yichang, Three Gorges Dam, Xiling Gorge, Small Three Gorges/Shennong Stream, Wu Gorge/Qutang Gorge, Snowy Jade Cave/Fengdu , Chongqing

Pricing from:

High Season
Shoulder Season more info
fr.CNY 3678 fr.CNY 3343

 
 5 Days/4 Night Yangtze (Yichang to Chongqing)
Ship: Victoria Lianna
Cruise Itinerary: Yichang, Three Gorges Dam, Xiling Gorge, Small Three Gorges/Shennong Stream, Qutang Gorge/Wu Gorge, Snowy Jade Cave/Fengdu, Chongqing

Pricing from:

High Season Shoulder Season more info
fr.CNY 3678 fr.CNY 3343


 
 5 Days/4 Night Yangtze (Yichang to Chongqing)
Ship: Victoria Selina
Cruise Itinerary: Yichang, Three Gorges Dam, Small Three Gorges/Shennong Stream, Qutang Gorge/Wu Gorge, Snowy Jade Cave/Fengdu, Chongqing

Pricing from:

High Season Shoulder Season more info
fr.CNY 3678 fr.CNY 3343


 
 
 5 Days/4 Night Yangtze (Yichang to Chongqing)
Ship: Yangtze Explore
Cruise Itinerary: Yichang, Three Gorges Dam, Xiling Gorge, Shennong Stream, Wu Gorge, Qutang Gorge, Fengdu/Shibaozhai, Chongqing

Pricing from:

High Season
Shoulder Season more info
fr.CNY 9038 fr.CNY 6492


 
 5 Days/4 Night Yangtze (Yichang to Chongqing)
Ship:Yangtze Paradise
Cruise Itinerary: Yichang, Three Gorges Dam, Xiling Gorge, Shennong Stream, Wu Gorge, Qutang Gorge, Fengdu, Chongqing

Pricing from:

High Season
Shoulder Season more info
fr.CNY 2740 fr.CNY 2442